top of page
pexels-ketut-subiyanto-4132428.jpg

Re-integratie 2e spoor

Je kunt je werk niet meer doen door ziekte, door een ongeluk of als gevolg van een andere reden? En je bent langdurig ziek of arbeidsongeschikt? Dat heeft een behoorlijke impact op je leven. Je vraagt je af hoe de toekomst eruit ziet.


Eventueel bestaat de mogelijkheid dat je na verloop van tijd de taken van je oude functie - al dan niet op een aangepaste wijze - kunt oppakken. Maar wat als dit niet het geval is? Op dat moment kom je in aanmerking voor professionele ondersteuning bij jouw terugkeer naar de arbeidsmarkt. Dit heet een re-integratietraject 2e spoor. Jouw werkgever initieert dit en draagt ook zorg voor de kosten van een dergelijk traject.
 

traject-2spoor.png

Werknemer

Samen met jouw werkgever deel je de verantwoordelijkheid om snel weer aan het werk te gaan. Dit is wettelijk vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. Door weer te re-integreren na ziekte of arbeidsongeschiktheid maak je een nieuwe stap in jouw loopbaan.

Ik ondersteun jou in dit re-integratietraject waarbij jij zelf steeds de regie in handen hebt. We gaan actief op zoek naar ander werk dat aansluit bij jouw mogelijkheden. Belangrijk is dat je weer in beweging komt en zicht krijgt op mogelijke kansen. Je ontwikkelt vertrouwen in je eigen kunnen waardoor je succesvol kunt re-integreren.

Werkgever

U heeft een werknemer die langdurig ziek of arbeidsongeschikt is. Terugkeer op de arbeidsmarkt – en daarmee binnen uw organisatie - gebeurt in eerste instantie via een 1e spoortraject, ofwel een interne herplaatsing. Het is mogelijk dat een dergelijk traject niet of onvoldoende aansluit bij de herintredende werknemer. U bent in zo’n geval verplicht om ook buiten de eigen organisatie op zoek te gaan naar een passende werkplek voor uw medewerker. Dit noemen we re-integratie 2e spoor.

Het wettelijke kader voor re-integratie 2e spoor vormt de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Komt u de verplichting niet of onvoldoende na om uw werknemer te ondersteunen bij het vinden van passend werk buiten de eigen organisatie? Dan kan dit leiden tot een loonsanctie van maximaal 1 jaar, waarbij het UWV u verplicht om het loon van de werknemer door te betalen.

Dols Loopbaancoaching neemt deze verplichting van u over. Ik maak uw dossier “Poortwachterproof” en zoek een externe passende baan voor uw werknemer. Het traject kan modulair of integraal worden afgenomen, per 6, 9 of 12 maanden of tot einde wachttijd.

Haalbaarheidsonderzoek

Op verzoek kan ik een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Het haalbaarheidsonderzoek wordt ingezet om voorafgaand aan een 2e spoor re-integratietraject te onderzoeken of de inzet hiervan haalbaar en realistisch is. Het geeft uitsluitsel of er - ondanks beperkende mogelijkheden - toch een kans van slagen bestaat om de medewerker bemiddelbaar te maken. Meestal wordt dit onderzoek aangevraagd op basis van informatie van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer. Als ik naar aanleiding van dit onderzoek vaststel dat er geen of heel weinig bemiddelingsmogelijkheden zijn, dan volgt meestal het advies om de re-integratie inspanningen te laten toetsen door middel van een deskundigenoordeel van UWV.

bottom of page